Beperkt vrij rijden.

Op woensdag 26 juli en woensdag 2 augustus zijn er naast de reguliere verenigingslessen

ook de extra lessen tbv de Gelderse Kampioenschappen.

Beide woensdagen is er een extra les uur om 19.00 uur.

Bestuur WR&PC