Nieuwe lesindeling per 1 februari

Onze werkgroep les en instructie heeft de afgelopen maanden hard gewerkt om alle wensen rondom de lessen te inventariseren bij onze leden. Dit heeft geresulteerd in een nieuwe lesindeling per 1 februari. Er zijn wat verschuivingen geweest en er zijn weer lessen op de maandagavond. Een volledig overzicht staat hier