Protocol voor paardrijden bij Hippische Vereniging Winterswijk

Protocol voor paardrijden bij Hippische Vereniging Winterswijk
Corona coördinator: Maaike Tromp (secretariaat)
Telefoonnummer: 0681817543
E-mail: hvwinterswijk@outlook.com

Dit protocol treedt 6 januari 2021 in werking en geldt tot nader order.

 1. De uitzonderingspositie om de binnenrijbaan te mogen gebruiken is om de gezondheid en welzijn van de paarden gedurende de lockdown te waarborgen. Officieel zijn alle binnensportlocaties gesloten. Er is door de overheid dus geen maximumaantal genoemd. Er kunnen meerdere combinaties tegelijk in de binnenrijbaan rijden om hun paard de dagelijkse beweging te geven, maar hou voldoende afstand, voorkom groepsvorming  en gebruik je gezonde verstand wanneer het te druk lijkt. Indien noodzakelijk is begeleiding (groom, geen instructie) toegestaan.
 1. Groepslessen en privélessen in de binnenrijbaan zijn niet toegestaan.
 2. We kunnen buiten blijven paardrijden: lessen en individuele trainingen mogen onder voorwaarden doorgaan;
 3. Een (verenigings)les voor personen vanaf 18 jaar wordt aan maximaal 2 combinaties tegelijkertijd gegeven. Dit betekent dat het lesuur wordt ingekort op basis van het aantal aanwezigen op de starttijd van de les. De instructie bepaalt de lesvolgorde en lesduur. Bijv. 6 combinaties aanwezig: dan 20 minuten les per 2 combinaties. Indien 4 personen aanwezig: dan 30 minuten les per 2 combinaties. De combinaties die niet direct aan de beurt zijn om te lessen rijden in de buitenbak, waarbij een maximum geldt van 2 combinaties per afgebakend stuk. Vermenging dient te worden voorkomen.
 4. Er zijn qua aantallen geen beperkingen voor de verenigingsles/groepslessen voor de leden t/m 17 jaar.
 5. In verband met de veiligheid worden springlessen vervangen door dressuurlessen/ cavalettitrainingen gedurende de tijden dat de buitenbakverlichting noodzakelijk is.
 6. Waar mogelijk houdt iedereen anderhalve meter afstand. Als dat onmogelijk is voor een normaal verloop van de sportbeoefening (zoals bijvoorbeeld bij mennen en voltige) mag de anderhalve meter tijdelijk worden losgelaten, maar wordt binnen een mondkapje gedragen. Dit geldt ook voor begeleiding tijdens het op- en afzadelen en in- en uitspannen;
 7. Er vindt een gezondheidscheck plaats voor aanvang van de training. De gezondheidscheck wordt afgenomen door de instructie voor de aanvang van de les;
 8. Na afloop van de les of individuele training geldt de maximale samenkomst- en gezelschapsgrootte van 2 personen voor iedereen vanaf 13 jaar;
 9. Vanaf een kwartier voor de training zijn leden met hun begeleider welkom op het terrein om hun paard of pony op te zadelen.
 10. Ruiters en menners moeten de accommodatie binnen een kwartier verlaten zodra zij klaar zijn met hun les of individuele training;
 11. Er mag geen publiek aanwezig zijn bij paardensportactiviteiten. Dit geldt ook voor lessen en individuele trainingen;
 12. Per ruiter en/of menner is maximaal 1 begeleider (chauffeur/groom) toegestaan. Bij voorkeur komt de begeleider uit hetzelfde huishouden. Bij ruiters onder de 18 jaar is een begeleider verplicht. Begeleiders mogen toeschouwen met inachtneming van het houden van anderhalve meter afstand.
 13. Wij adviseren om het op- en afzadelen en het in- en uitspannen zo veel mogelijk buiten te laten plaatsvinden. Mocht men alsnog binnen willen opzadelen dan zijn hiervoor 2 mogelijkheden om voldoende afstand te kunnen waarborgen:
  1. In de opzadelruimte. Maximaal 2 combinaties tegelijkertijd, waarbij ruiters zonder begeleiding voorrang hebben i.v.m. de noodzaak om het paard of de pony vast te zetten.
  2. In de binnenbak. Dit is enkel mogelijk met begeleider, doordat de paarden en pony’s hier niet kunnen worden vastgezet.
 14. Sanitaire voorzieningen zijn tijdens de lessen open voor de aanwezigen, bij wastafels of reinigingsplekken voor harnachement geldt een afstand van anderhalve meter tussen de personen.
 15. Overige toeschouwers zijn niet toegestaan.
 16. Het Grand Café is gesloten.
 17. In de binnenruimtes is het dragen van een mondkapje bij personen vanaf 13 jaar verplicht.