Protocol voor paardrijden bij Hippische Vereniging Winterswijk

Protocol voor paardrijden bij Hippische Vereniging Winterswijk
Corona coördinator: Maaike Tromp (secretariaat)
Telefoonnummer: 0681817543
E-mail: hvwinterswijk@outlook.com

Wat mag ik tussen 17.00 en 05.00 uur bij HVW?
Niets. De gemeente Winterswijk heeft aangegeven dat onze accommodatie tussen 17.00u en 5.00u gesloten moet blijven en maakt (ook na heroverweging) geen uitzondering voor de dagelijkse beweging van paarden, ondanks de argumenten die door de KNHS zijn aangedragen

Wat mag ik tussen 05.00 en 17.00 uur bij HVW?
Tussen 05.00 en 17.00 uur kan gebruik worden gemaakt van de accommodatie (incl. kantine), met in achtneming van de basismaatregelen en voor binnensportlocaties geldt een coronatoegangsbewijs voor iedereen vanaf 18 jaar.

Op woensdagochtend, zaterdag en zondag vinden de lessen plaats in de binnenbak. Gedurende de lessen is vrij rijden enkel mogelijk in de buitenbak. geen belemmeringen. Trainingen, (groeps)lessen, wedstrijden, etc. mogen plaatsvinden.

Waar is het coronatoegangsbewijs verplicht?
Het coronatoegangsbewijs (CTB) is verplicht in binnenruimtes, zoals de binnenbak, opzadelruimte, toiletten en kantine en buiten op het terras.

Wanneer geldt een mondkapjesplicht?
Bij verplaatsen binnen een binnenlocatie waar een coronatoegangsbewijs geldt is het dragen van een mondkapje verplicht. Dit geldt niet voor sporters en instructie in functie.

Welke maatregelen gelden voor ons Grand Café?
Tijdens de openingstijden is een coronatoegangsbewijs en een vaste zitplaats (met inachtneming van de 1,5 meter) verplicht. Dit geldt voor zwel de kantine als het terras. Om 17.00u sluit de horeca. Bij verplaatsen binnen het Grand Café geldt een mondkapjesplicht. (Eenmaal zittend mag deze af.)

Mag er een maximaal aantal personen in de binnensportaccommodatie aanwezig zijn?
Nee, er is geen maximum gesteld aan het aantal personen op een binnensportaccommodatie. Publiek is niet toegestaan. Onder publiek wordt niet bedoeld: personen in functie. Denk hierbij aan trainers, instructeurs, coaches, begeleiders, onderhoudsprofessionals en alle vrijwilligers.

Moeten in functie aanwezige personen zoals instructeurs, officials en vrijwilligers een coronatoegangsbewijs hebben?
Nee, voor mensen die in functie aanwezig moeten zijn en voor vrijwilligers geldt dat zij geen coronatoegangsbewijs hoeven te tonen. Denk hierbij aan een trainer, instructeur, coach, onderhoudsprofessional en (kantine)vrijwilligers die in functie zijn van de vereniging of wedstrijdorganisatie.

Is het verplicht om 1,5 meter afstand te houden?
Ja het is voor iedereen, zowel binnen als buiten, vanaf 18 jaar verplicht om 1,5 meter afstand te houden. Ook op binnensportaccommodaties waar het coronatoegangsbewijs geldt.

Wie is verantwoordelijk voor de controle op het coronatoegangsbewijs?
Instructie controleert de lessende leden. Kantinevrijwilligers controleren de overige aanwezigen.

We gaan er vanuit dat iedereen zich aan deze overheidsregels houdt, hoe vervelend ook en we hopen dat iedereen zich beseft dat instructie en vrijwilligers enkel uitvoeren wat de overheid ons oplegt. We willen sporters en bezoekers oproepen om zelf je verantwoordelijkheid te nemen en alle instructeurs en vrijwilligers die de controles uitvoeren het niet moeilijk te maken.