Protocol voor paardrijden bij Hippische Vereniging Winterswijk

Corona coördinator: Maaike Tromp (secretariaat)
Telefoonnummer: 0681817543
E-mail: hvwinterswijk@outlook.com

 

Sportaccommodaties werken toe naar een gefaseerde en verantwoorde openstelling van de faciliteiten. Naast de anderhalve meter maatregel zal de sport elke nieuwe stap baseren op de geldende adviezen van het RIVM in samenhang met de maatregelen van de regering en overheden.

 

Ook Hippische Vereniging Winterswijk werkt toe naar een gefaseerde opstart voor het veilig en verantwoord beoefenen van de paardensport. Kernpunt hierin is dat de veiligheid en gezondheid van iedere paardensporter, vrijwilliger en instructeur gewaarborgd is. De basis voor deze gefaseerde opstart is het Protocol verantwoord sporten www.nocnsf.nl/sportprotocol van 8-5-2020. Dit document beschrijft hoe Hippische Vereniging Winterswijk de huidige maatregelen zal toepassen. Gemeente Winterswijk heeft op 11-5-2020 ingestemd met dit protocol.

 

Maatregelen Hippische Vereniging Winterswijk

 • Onze locatie is open om ruiters en menners de gelegenheid te geven hun sport te beoefenen in de buitenlucht.
 • De binnenbak en kantine blijven vooralsnog gesloten.
 • Groepslessen zijn bij ons mogelijk omdat wij dit onder begeleiding en in de buitenlucht laten plaatsvinden. Onze instructeurs, vrijwilligers en de begeleiders  houden 1,5 meter afstand tot de ruiters en elkaar.
 • Tijdens een leswissel betreedt de nieuwe groep ruiters pas de baan als de instructie hiervoor toestemming heeft gegeven en de vorige groep het benodigde deel van de rijbak heeft verlaten.
 • Vrij rijden buiten lesuren is mogelijk, waarbij elke ruiter < 18 jaar dient te zorgen voor een eigen (max. 1) begeleider.
 • Ook tijdens lesuren is vrij rijden toegestaan, onder de voorwaarde dat dit niet tijdens een leswissel is. Bij vrij rijden tijdens lesuren geldt een maximum van 2 ruiters.
 • Het maximum aantal ruiters tegelijkertijd in de buitenbak (verdeeld over het spring- en dressuurgedeelte) is 14.
 • Vrij mennen is mogelijk op de gebruikelijke tijden. Het maximum aantal menners tegelijkertijd in de buitenbak is 5. Indien de vaste groom niet uit hetzelfde huishouden komt, mag deze enkel achter op de menwagen plaats nemen.
 • Sporters boven de 12 jaar en begeleiders houden 1,5 meter afstand van elkaar en van de vrijwilligers en instructeurs.
 • De 1,5 meter dient te allen tijde in acht genomen te worden en wij treffen hiervoor extra hygiënemaatregelen. Er is extra aandacht voor het reinigen van bijvoorbeeld tafels, stoelen, deurklinken, sluitingen van hekken, handgrepen van de kruiwagens en mesthulpen. Wij zorgen er samen met onze vrijwilligers voor dat deze tenminste één keer per dag worden schoon gemaakt. Daarnaast liggen er reinigingsmiddelen klaar die tussentijds gebruikt kunnen worden door de aanwezigen.
 • Op de parkeerplaats wordt telkens 1 parkeerplaats vrij gehouden tussen auto’s met trailers en vrachtwagens. Dit om voldoende uitstap- en uitlaadruimte te hebben en altijd 1,5 meter afstand te kunnen houden.
 • Sanitaire voorzieningen zijn tijdens de lessen open voor de aanwezigen, bij wastafels of reinigingsplekken voor harnachement geldt een afstand van 1,5 meter tussen de personen. Tenminste dagelijks worden de sanitair voorzieningen gereinigd. Daarnaast liggen er reinigingsmiddelen klaar die tussentijds gebruikt kunnen worden. .
 • Het gebruik buiten van tafels en banken is bij ons met inachtneming van de 1,5m toegestaan.  Er is voldoende zitgelegenheid om deze afstand te kunnen waarborgen.
 • Ruiters dienen, indien mogelijk, zelfstandig te kunnen poetsen, zadelen, op- en afstappen en aansingelen. Ruiters die hierbij hulp nodig hebben worden geholpen door een, begeleider, die bij voorkeur onderdeel uitmaakt van hetzelfde huishouden. Er wordt 1,5 meter afstand aangehouden.Het op- en afzadelen van paarden en pony’s vindt plaats buiten bij de trailer. Bij uitzondering kan gebruik gemaakt worden van de opzadelruimte (1 combinatie tegelijkertijd).
 • Per ruiter en/of menner is maximaal 1 begeleider toegestaan. Bij ruiters onder de 18 jaar is een begeleider verplicht. Begeleiders mogen toeschouwen, indien rekening wordt gehouden met de 1,5m afstand.
 • Overige toeschouwers zijn niet toegestaan.