Wijzigingen mennen per 1 april 2021

Vanaf 1 april 2021: 6 hindernissen voor klasse BB en L

Het KNHS menforum vergaderde vorige week via Teams waarbij de terugkoppeling van de werkgroep marathon en de reglementswijzigingen de belangrijkste onderwerpen waren.

Van 5 naar 6 hindernissen

De werkgroep deed het voorstel om de opbouw per klasse als volgt in te richten.
Klasse BB: 6 hindernissen A t/m E (nu 5 t/m F)
Klasse L: 6 hindernissen A t/m E (nu 5 t/m F)
Klasse M: 6 hindernissen A t/m F (nu ook zo)
Klasse Z: 6 tot 8 hindernissen A t/m F (nu ook zo)
Opleidings- en trainingsrubriek (o.a. jonge paarden) blijft ongewijzigd.
Het forum stemde in met deze wijziging waardoor dit ingaat per 1 april 2021.

Helmplicht voor alle menners en grooms in alle onderdelen van KNHS-wedstrijden

Vanaf 1 januari 2021 wordt het dragen van een veiligheidshoofddeksel verplicht voor alle dressuurruiters op alle niveaus zowel op KNHS-wedstrijden als op FEI-wedstrijden. De KNHS is voornemens, in het kader van eenheid in beleid, deze verplichting ook voor het mennen (alle onderdelen) in te voeren. Daarmee wordt het dragen van een veiligheidshoofddeksel voor deelnemers en grooms op het rijtuig tijdens alle KNHS-wedstrijden verplicht.

Bron: KNHS