Formulieren

 

 

 

KLACHTENPROCEDURE

Hippische Vereniging Winterswijk

KLACHTENPROCEDURE
Indien u klachten heeft over het naleven van de veiligheidseisen op onze accommodatie horen we dat graag zo spoedig mogelijk. Op deze wijze kunnen we een onveilige situatie snel oplossen. Alle klachten behandelen wij op dezelfde manier:
  • Dien uw klacht mondeling in bij Maaike Tromp, secretaris
  • Indien de klacht niet naar behoren wordt afgehandeld, dan kunt u uw klacht binnen twee weken schriftelijk indienen bij:
Hippische Vereniging Winterswijk
Per adres:
Maaike Tromp, secretaris
Ravenhorsterweg 48
7103 AT Winterswijk
 
De klacht dient duidelijk omschreven te worden met een heldere onderbouwing van uw standpunt en kan nooit anoniem worden ingediend.
 
  • Binnen twee weken ontvangt u schriftelijk een antwoord voor of namens het bestuur van uw vereniging.
  • Indien u zich niet kunt vinden in het antwoord of u heeft klachten over aangelegenheden rondom veiligheid en/of het veiligheidscertificaat in het algemeen, en kunt u hierover geen overeenstemming bereiken met de eigenaar, dan kunt u deze uitsluitend schriftelijk en niet anoniem indienen bij Stichting Veilige Paardensport, Postbus 3040, 3850 CA Ermelo.
  • Stichting Veilige Paardensport zal u binnen twee weken informeren over de wijze waarop uw klacht wordt behandeld.
Geef uw vragen, klachten en ideeën op het gebied van veiligheid door aan de instructie of één van onze bestuursleden. Wij kunnen dan verbeteringen in gang zetten!
 
Maaike Tromp
Ravenhorsterweg 48
7103 AT Winterswijk
Telefoonnr.: 06-81817543
E-mail : hvwinterswijk@outlook.com

Wilt u lid worden?

Mocht u lid willen worden van Hippische Vereniging Winterswijk? Vul dan het aanmeldingsformulier in.